Jurusan Senirupa

All Jurusan Senirupa dosen mahasiswa

Jurusan Senirupa

Jurusan Senirupa

JurusanSenirupa Unnes memiliki 3 program studi yaitu S1 Pendidikan Senirupa, S1 Senirupa Murni dan D3 Desain Komunikasi Visual