Prof. Dr. Tjetjep Rohendi R, M.A

Prof. Dr. Tjetjep Rohendi R, M.A

Profesor / Guru Besar Seni Rupa

Kajian Seni, Kebudayaan, Pendidikan Seni

Prof. Dr. Tjetjep Rohendi R, M.A merupakan guru besar Universitas Negeri Semarang. Beliau lahir di Bandung, 15 September 1948. Mendalami kajian seni dan kebudayaan.

Mata Kuliah Pokok

  • Kajian Seni
  • Pendidikan Seni
  • Kebudayaan