Dr. Sri Iswidayati, M.Hum

Dr. Sri Iswidayati, M.Hum

Dosen Pendidikan Seni Rupa

kajian seni, keramik, budaya Jepang

Dr. Sri Iswidayati, M.Hum merupakan dosen senior jurusan Seni Rupa Unnes. Beliau lahir di Malang, 01 Juli 1952. Menyelesaikan studi S3  pada 11 Juli 2002.

Matakuliah pokok :

  • Kajian Seni
  • Keramik
  • Budaya Jepang