Dr. Muh. Ibnan Syarif, S.Pd, M.Sn

Dr. Muh. Ibnan Syarif, S.Pd, M.Sn

Dosen Seni Rupa

Kajian seni, Sejarah seni

Dr. Muh. Ibnan Syarif, S.Pd, M.Sn  merupakan dosen jurusan Seni Rupa Unnes. Beliau lahir di Tulungagung, 22 September 1967. Menyelesaikan studi S3  pada 29 Juli 2015.

Matakuliah pokok :

  • Kajian seni
  • Sejarah seni