Gunadi, S.Pd, M.Pd

Gunadi, S.Pd, M.Pd

Dosen Pendidikan Seni Rupa

patung, senirupa, gambar

Gunadi, S.Pd, M.Pd merupakan dosen jurusan Seni Rupa Unnes. Beliau lahir di Grobogan, 01 Juli 1981 . Menyelesaikan studi S2 Magister Pendidikan Seni pada 19 Maret 2012.

Matakuliah pokok :

  • Patung
  • Gambar
  • Senirupa