Dwi Wahyu Kurniawati, S.Pd, M.Pd

Dwi Wahyu Kurniawati, S.Pd, M.Pd

Dosen Kontrak Senirupa

Kajian seni, teori seni

Dwi Wahyu Kurniawati, S.Pd, M.Pd merupakan dosen jurusan Seni Rupa Unnes. Menyelesaikan studi S2 Pendidikan Seni pada tahun 2014.

Matakuliah pokok:

  • Teori seni
  • Kajian seni
  • Ornamen