Dra. Aprillia, M.Pd

Dra. Aprillia, M.Pd

Dosen Pendidikan Seni Rupa

nirmana, seni rupa

Dra. Aprillia, M.Pd merupakan dosen senior jurusan Seni Rupa Unnes. Beliau lahir di Jakarta, 30 April 1951. Menyelesaikan studi S2 Magister Pendidikan Seni pada 22 Agustus 2009

Matakuliah pokok :

  • Nirmana
  • Senirupa